Jazyk CS
Vstupní pole

NÁKUPNÍ PODMÍNKY

1. Nabídky

nám musí být předkládány jen bezplatně a bez závazků vůči nám.


2. Zakázky

Jsou platné pouze písemně doručené, podepsané objednávky. Přijetím objednávky dodavatel prohlašuje souhlas s těmito nákupními podmínkami, i když potvrzení proběhne na základě případně protichůdných prodejních podmínek.
Ústní, telefonické nebo telegrafické objednávky, změny, dodatky a podobné úkony vyžadují pro svoji účinnost naše dodatečné písemné potvrzení. U mechanicky vyráběných dílů je bezpodmínečně nutné označení dodavatele, které se vytváří společně.

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY

I. Nabídka
 
1. První nabídka je zpravidla předkládána bezplatně. Další nabídky a práce na projektu budou provedeny bezplatně jen tehdy, pokud dodavatelská smlouva nabude právní účinnost a právně účinná zůstane.